พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กลุ่ม: ข้อมูลพื้นที่การปกครอง แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง ทะเลสาบ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).