พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON กลุ่ม: ข้อมูลพื้นที่การปกครอง แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง เขตพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).