ไม่พบชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: https-multi-dopa-go-th-tspd-news-cate9-view166 แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง เขตพื้นที่ EEC จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).