พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลพื้นที่การปกครอง รูปแบบ: CSV แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง เขื่อน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).