พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลพื้นที่การปกครอง รูปแบบ: JSON แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง เลขถนน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).