พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองวิชาการและแผนงาน แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง เลขถนน 2563

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).