พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง 2562 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).