พบ 7 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง 2563

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).