พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง 2564

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).