พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน กลุ่ม: สถิติประชากร แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง MIS Report เขตพื้นที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).