พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ระบบงานสารสนเทศสถิติ รูปแบบ: XLSX แท็ค: เขตพื้นที่ จำนวนครัวเรือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).