พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: เขตพื้นที่ จำนวนประชากร หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: สถิติประชากร ระบบงานสารสนเทศสถิติ รูปแบบ: PDF

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).