พบ 5 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน รูปแบบ: database แท็ค: เขตพื้นที่ จำนวนประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).