พบ 12 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน แท็ค: เขตพื้นที่ จำนวนประชากร ตำบล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).