ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2563
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด คน
  หน่วยตัวคูณ หน่วย
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 21 เมษายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 เมษายน 2564